Konsultacje Społeczne Miasta Giżycka

„CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH” JAKO NOWA JAKOŚĆ WSPARCIA MIESZKAŃCÓW GMINY MIEJSKIEJ GIŻYCKO

 

Drodzy Mieszkańcy Giżycka!

Zwracam się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety skierowanej do osób dorosłych mieszkających w Giżycku. Niniejsza ankieta posłuży zebraniu bardzo ważnych informacji, potrzebnych 
do opracowania nowej diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej przeprowadzanej 
w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych”, jako nowa jakość wsparcia Mieszkańców Gminy Miejskiej Giżycko.

 

ANKIETA DLA DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW GIŻYCKA - od 5 do 10 min