Konsultacje Społeczne Miasta Giżycka

Roczny Program Współpracy Gminy Miejskiej Giżycko z organizacjami pozarządowymi na rok 2024

 

Burmistrz Miasta Giżycka zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach społecznych na temat projektu "Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Giżycko na rok 2024 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie".

Konsultacje będą trwały od 26 września 2023 r. do 8 października 2023 r. 

 

Pobierz dokument klikając w poniższy link, zapoznaj się i pozostaw swoją opinię po zalogowaniu

PROJEKT ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2024 ROK

 

Dokument jest dostępny także:

  • na stronie internetowej Urzędu Miejskiego: www.gizycko.pl,
  • tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim

Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Pomichowska z Biura Promocji i Polityki Społecznej pod numerem telefonu 87 7324 137/152.