Konsultacje Społeczne Miasta Giżycka

Strategia Rozwoju Miasta Giżycka

Szanowni Mieszkańcy!

 

w związku z pracami nad Strategią Rozwoju Miasta Giżycka na lata 2023-2030 prosimy o odpowiedź na kilka pytań dotyczących obecnej kondycji Miasta oraz wskazanie ważnych, Państwa zdaniem zadań rozwojowych. Wasze opinie oraz wskazania będą stanowić kluczowy element procesu planowania strategicznego w Giżycku.

 

Przekazane informacje w ankiecie zostaną wykorzystane wyłącznie do opracowania diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Giżycka. Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje zaledwie kilka minut.