Konsultacje Społeczne Miasta Giżycka

Strategia Rozwoju Miasta Giżycka

Szanowni Mieszkańcy!

Burmistrz Miasta Giżycka informuje o konsultacjach społecznych do projektu "Strategii rozwoju Giżycka na lata 2023-2030" i zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców Giżycka oraz lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych do wyrażenia opinii i zgłaszania uwag do treści projektu w terminie od 21 sierpnia 2023 r. do 25 września 2023 r. Swoje uwagi i propozycje można zgłaszać do dwóch dokumentów:

- Strategia Rozwoju Gizycka na lata 2023 - 2030,

- Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarzczej i przestrzennej Miasta Giżycka.