Konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Giżycka | Formularz konsultacyjny i Ankieta

Ikonka zegara Konsultacje trwają
od 14.12.2023 do 18.01.2024

Cel konsultacji

Konsultacje społeczne mają na celu zebranie od mieszkańców uwag, opinii oraz propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Giżycka.

Przedmiot konsultacji

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Giżycka (GPR)

Jednostka odpowiedzialna

Pełnomocnik Burmistrza ds. strategii i rozwoju Miasta

Opis konsultacji

Szanowni Państwo, mieszkańcy Miasta Giżycka!

Miasto Giżycko zrealizowało pierwszy etap związany z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Giżycka (GPR), polegający na wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. To niezbędny element opracowania GPR. Wyznaczony teren miasta stanowić będzie tzw. obszar projektowanej interwencji rewitalizacyjnej, czyli działań które mają wpłynąć na jego dalszy rozwój i poprawę funkcji społecznych.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Giżycka.

Celem konsultacji jest zdiagnozowanie deficytów i potencjałów wyznaczonego obszaru. Kluczowym elementem jest zbadanie opinii mieszkańców oraz poznanie realnych potrzeb i oczekiwań związanych z kierunkami zmian, jakie w przyszłości mogą zostać wdrożone w celu poprawy funkcjonowania obszaru.

Zwracamy się do Pani/Pana z prośbą:

  • o wypełnienie formularza konsultacyjnego
  • oraz anonimowej ankiety

Wnioski z obu formularzy zawarte zostaną w Gminnym Programie Rewitalizacji.

Załączniki

Ikonka zegara

Konsultacje trwają
od 14.12.2023 do 18.01.2024


Planowane spotkania w ramach konsultacji

Ikonka zegara od 08.01.2024 do 09.01.2024

Otwarte spotkania konsultacyjne

Terminy spotkań:
• 8 stycznia 2024 r. o godz. 10:00,
• 8 stycznia 2024 r. o godz. 16:00,
• 9 stycznia 2024 r. o godz. 16:00

Spotkania mają na celu zebranie od mieszkańców uwag, opinii oraz propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Giżycka.


Miejsce:

Urząd Miejski w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko (sala konferencyjna)
Ikonka zegara

Konsultacje trwają
od 14.12.2023
do 18.01.2024


Ikonka

Nie przegap spotkania
w ramach konsultacji.

Najbliższe spotkanie:
od 08.01.2024
do 09.01.2024


Podziel się