Konsultacje społeczne

Brak konsultacji

Brak konsultacji

Konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Giżycka | Formularz konsultacyjny i Ankieta

Szanowni Państwo, mieszkańcy Miasta Giżycka! Miasto Giżycko zrealizowało pierwszy etap związany z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Giżycka (GPR), polegający na wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. To niezbęd...

Konsultacja zakończona

14.12.2023 - 18.01.2024

Roczny Program Współpracy Gminy Miejskiej Giżycko z organizacjami pozarządowymi na rok 2024

  Burmistrz Miasta Giżycka zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach społecznych na temat projektu "Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Giżycko na rok 2024 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ar...

Ankieta zakończona

26.09.2023 - 08.10.2023

Strategia Rozwoju Miasta Giżycka

Szanowni Mieszkańcy! Burmistrz Miasta Giżycka informuje o konsultacjach społecznych do projektu "Strategii rozwoju Giżycka na lata 2023-2030" i zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców Giżycka oraz lokalnych partnerów społecznych i gospodarc...

Ankieta zakończona

21.08.2023 - 25.09.2023

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ NA TERENIE MIASTA GIŻYCKA

Konsultacje dotyczące funkcjonowania komunikacji publicznej na terenie miasta Giżycka przeprowadza się w terminie od 8 maja 2023 roku do 16 czerwca 2023 roku, w formie badania opinii mieszkańców.

Konsultacja zakończona

08.05.2023 - 16.06.2023

„CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH” JAKO NOWA JAKOŚĆ WSPARCIA MIESZKAŃCÓW GMINY MIEJSKIEJ GIŻYCKO

  Drodzy Mieszkańcy Giżycka! Zwracam się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety skierowanej do osób dorosłych mieszkających w Giżycku. Niniejsza ankieta posłuży zebraniu bardzo ważnych informacji, potrzebnych do opracowania nowej diagnozy potrzeb...

Ankieta zakończona

21.04.2023 - 16.05.2023

Strategia Rozwoju Miasta Giżycka

Szanowni Mieszkańcy!   w związku z pracami nad Strategią Rozwoju Miasta Giżycka na lata 2023-2030 prosimy o odpowiedź na kilka pytań dotyczących obecnej kondycji Miasta oraz wskazanie ważnych, Państwa zdaniem zadań rozwojowych. Wasze opinie oraz ws...

Ankieta zakończona

21.12.2022 - 21.01.2023

Ankieta GKM

Zapraszamy mieszkańców Giżycka do wzięcia udziału w krótkiej ankiecie dotyczącej programu Giżycka Karta Mieszkańca. Którą z giżyckich firm widziałbyś w bazie partnerów GKM i jakie zniżki powinny się w najbliższym czasie znaleźć w programie?    Zach...

Ankieta zakończona

27.05.2022 - 27.06.2022

Test