KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ NA TERENIE MIASTA GIŻYCKA

Ikonka zegara Konsultacje trwają
od 08.05.2023 do 16.06.2023

Cel konsultacji

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w badaniu opinii, dotyczącym funkcjonowania komunikacji publicznej na terenie miasta Giżycka.
Zapewniamy, ze wszelkie informacje uzyskane w trakcie badania ankietowego wykorzystane zostaną wyłącznie w celu poznania Państwa opinii na ten temat.

Przedmiot konsultacji

Komunikacja publiczna na terenie Miasta Giżycka

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (WGK)

Podstawa prawna

Zarządzenie nr 1146/2023 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących komunikacji publicznej w Giżycku.

Kto może wziąć udział?

Uprawnionymi do udziału w ankiecie są mieszkańcy Giżycka, którzy ukończyli 16 lat i posiadają Giżycką Kartę Mieszkańca. są zameldowani w Giżycku – w przypadku głosowania elektronicznego.

Opis konsultacji

Konsultacje dotyczące funkcjonowania komunikacji publicznej na terenie miasta Giżycka przeprowadza się w terminie od 8 maja 2023 roku do 16 czerwca 2023 roku, w formie badania opinii mieszkańców.

Załączniki

Ikonka zegara

Konsultacje trwają
od 08.05.2023 do 16.06.2023


Ikonka zegara

Konsultacje trwają
od 08.05.2023
do 16.06.2023


Podziel się